Deze website en de inhoud ervan vallen onder het copyright van Orthomoleculairpraktijk Zeist - © Orthomoleculairpraktijk Zeist 2021. Alle rechten voorbehouden.


Elke her-distributie of reproductie van een deel of de volledige inhoud in welke vorm dan ook is verboden, behalve in de volgende gevallen:

- u mag alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik uittreksels afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf

- u mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor hun persoonlijk gebruik, maar alleen als u de website als de bron van het materiaal erkent


U mag, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud niet verspreiden of commercieel exploiteren. U mag het ook niet verzenden of opslaan op een andere website of andere vorm van elektronisch zoeksysteem.