Cholesterol

variety of food on wooden coaster

Wat je wilt weten over Cholesterol Cholesterol heeft in onze maatschappij een slecht imago. Voor een gedeelte heeft dat te maken met de verkoop van margarines (lees: Becel), voor een gedeelte met de samenhang (die er wel degelijk is) tussen een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed en een verhoogd risico op hart en vaatziekten. Men […]