Beroepsverenigingen

Onze praktijk is aangesloten bij meerdere professionele verenigingen.

Ten eerste zijn wij aangesloten bij de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG). Deze vereniging vertegenwoordigt ongeveer 600 zorgprofessionals die gezamenlijk streven naar het bevorderen van de gezondheid van hun cliënten.

Onder deze leden bevinden zich artsen, paramedici en therapeuten op minimaal hbo-niveau. Zij hanteren diverse wetenschappelijke disciplines, waaronder biochemie, psychologie en reguliere geneeskunde, en maken gebruik van methoden zoals DNA-analyses, psycho-neuro-immunologie (PNI) therapie, evenals bloed- en fecesonderzoek. Voorts passen zij coachingtechnieken toe en verstrekken zij gepersonaliseerde adviezen betreffende levensstijl en voedingspatronen.

Het kwaliteitskeurmerk, het onafhankelijke kwaliteitsregister en het netwerk hebben een aanzienlijke waarde voor zowel de cliënt die op zoek is naar betrouwbare informatie als voor onze aangesloten leden.

Onze lidcode is TL1005.

Ten tweede zijn we geregistreerd bij RBCZ.

Het RBCZ is een Nederlands kwaliteitsregister waar therapeuten met een HBO-opleiding zich kunnen inschrijven. Therapeuten die gecertificeerd zijn door de RBCZ dienen zich jaarlijks te houden aan strikte kwaliteitsnormen, waardoor cliënten verzekerd zijn van hoogwaardige zorg. Het is belangrijk om te vermelden dat deze therapieën doorgaans gedekt zijn door de aanvullende ziektekostenverzekering. Alle therapeuten die bij RBCZ zijn aangesloten, benaderen de zorg op een holistische wijze. Dit betekent dat zij de mens beschouwen als een eenheid van lichaam en geest.

Ons RBCZ nummer is 240163R.

Tot besluit is vermeldenswaardig dat wij aangesloten zijn bij de SCAG.

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) levert een bijdrage aan de kwalitatieve afhandeling van klachten en geschillen binnen de complementaire zorg. In overeenstemming met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dienen zorgverleners een toegankelijke procedure te hebben voor de ontvangst en behandeling van klachten. De SCAG voorziet in een dergelijke regeling ten behoeve van haar leden en de bij haar aangesloten beroepsverenigingen. Voorts zijn zorgaanbieders ingevolge de Wkkgz verplicht zich te verbinden aan een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende geschilleninstantie.

In samenspraak met de belangenorganisatie voor cliënten en patiënten, Zorgbelang Inclusief, heeft de SCAG de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg in het leven geroepen. Deze commissie is verantwoordelijk voor de behandeling van geschillen die betrekking hebben op door de SCAG geregistreerde zorgaanbieders.

Download hier de folder van de SCAG.

Overige gegevens:

De AGB-code van onze praktijk is: 90060865

De AGB-code van uw therapeut (M. de Jong) is: 90101314