Onze werkwijze

Na uw zorgvuldige aanmelding zetten we de eerste stap met een uitgebreide intakeprocedure. We nemen de tijd om een volledig beeld te krijgen van uw huidige staat van gezondheid en welzijn. Onze benadering begint met het uitvoeren van een reeks van basis tests en metingen die essentieel zijn voor een nauwkeurige gezondheidsbeoordeling. We meten uw lengte en lichaamsgewicht en berekenen uw vetpercentage en body mass index (BMI). Daarnaast bepalen we de omvang van uw taille, omdat dit een belangrijke indicator kan zijn voor het risico op hart- en vaatziekten.

Quantum Resonance Magnetic Analyzer

Verder omarmen we de kracht van moderne technologie met de inzet van de Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Dit baanbrekende apparaat stelt ons in staat om, zonder inbreuk te maken op uw lichaam, een diepgaand beeld te schetsen van uw energetische gezondheid. Met behulp van dit apparaat, dat binnen een indrukwekkend tijdsbestek van ongeveer zes minuten resultaat oplevert, bieden wij u een gedetailleerde uitslag betreffende de energetische stand van zaken in uw lichaam. De Quantum Resonance Magnetic Analyzer maakt gebruik van een geavanceerd systeem dat energetische frequenties en energievelden detecteert via sensoren gekoppeld aan een handgrip.

De verzamelde gegevens door de Quantum Resonance Magnetic Analyzer gaan verder dan oppervlakkige analyse. Met een imposant aantal van 250 parameters verwerkt in 36 verschillende categorieën, loopt onze screening uiteen van uw cardiovasculaire toestand tot aan het functioneren van uw vitale organen. Er wordt ook gekeken naar cholesterol, mogelijke aanwezigheid van zware metalen, allergieën, en de balans van vitamines en mineralen, om er slechts een paar te benoemen.

De technologie staat niet stil, en dat doen wij ook niet. De data afkomstig van de analyzer wordt vervolgens verwerkt door hoogwaardige software die de resultaten zowel grafisch als in getallen presenteert, waardoor direct duidelijk wordt waar afwijkingen van de normaalwaarden optreden. Wij geloven in een aanpak waarbij traditionele methoden en innovatieve technologie hand in hand gaan. Daarom nemen wij bestaande bloedonderzoeken op in onze holistische analyse en bevelen, indien noodzakelijk, aanvullende testen zoals bloed- of ontlastingonderzoek aan.

Hoe indrukwekkend de testresultaten van frequentiemeting ook zijn, ze zijn niet bedoeld als vervanging van een zorgvuldige medische verzorging. De resultaten dienen enkel als referentie en mogen niet als een diagnostische conclusie worden gezien. De onderliggende methode van de Quantum Analyser is gebaseerd op analyse- en therapieprocedures, die over het algemeen niet in lijn zijn met de erkende methoden van de reguliere geneeskunde. De geclaimde gevolgen, eigenschappen en effecten van de Quantum Analyser zijn gebaseerd op empirische resultaten en niet bevestigd door standaard wetenschappelijke methoden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de Quantum Analyser vooral bedoeld is als een hulpmiddel, dat een overzicht biedt van de energetische status van het menselijk lichaam. Dit hulpmiddel kan met name nuttig zijn in het beginstadium van het zorgtraject, zoals bij de intake van een nieuwe cliënt. Door de uitslagen te combineren met de informatie verkregen tijdens het intakegesprek, kan de Quantum Analyser een nuttige startpunt vormen voor verder onderzoek en de bepaling van een behandelingstraject.

Gebruikers van de Quantum Analyser moeten zich echter bewust zijn van de beperkingen van het apparaat. Het is niet een stand-alone diagnostisch gereedschap, maar eerder een aanvullend instrument dat, indien correct gebruikt, kan bijdragen aan een beter begrip van de lichamelijke toestand van een cliënt. Voor een volledige diagnose en behandeling dient men altijd de expertise van een medisch professional in te schakelen. Men moet nooit uitsluitend vertrouwen op de Quantum Analyser of enige andere vorm van alternatieve diagnosemethoden voor serieuze gezondheidsklachten of medische aandoeningen.

Uit deze omvangrijke en grondige beoordeling volgt een persoonlijk behandelplan dat zorgvuldig is afgestemd op uw unieke situatie en behoeften. Het plan omvat aanbevelingen en strategieën die ervoor zorgen dat u niet alleen inzichten krijgt in uw gezondheid, maar ook concrete handvatten om uw welzijn te verbeteren. Ons doel is om u te voorzien van een gezondheidsplan dat zo uniek en individueel is als u zelf bent, en u te ondersteunen op uw pad naar een optimale gezondheid.