Logo Orthomoleculair Praktijk Zeist

Orthomoleculaire therapie

[table id=2 /]

Vergoedingen

Orthomoleculaire therapie, een behandelingswijze die de nadruk legt op het gebruik van natuurlijke, lichaamseigen stoffen, wordt steeds vaker erkend als een waardevolle complementaire behandelingsmethode. In Nederland merken we dat deze vorm van therapie regelmatig wordt vergoed door verschillende zorgverzekeraars binnen de aanvullende verzekeringen. Dit betekent dat, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, de kosten voor orthomoleculaire therapie gedeeltelijk of volledig kunnen worden gedekt.

Velen vinden de wereld van zorgverzekeringen ingewikkeld vanwege de diversiteit aan pakketten en de variërende vergoedingen per zorgverzekeraar. Daarom is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over uw eigen zorgpolis. Bent u benieuwd naar de vergoedingen die specifiek gelden voor orthomoleculaire therapie binnen uw zorgverzekering? Een nuttig hulpmiddel hierbij is het ‘MBOG-overzicht vergoedingen zorgverzekeraars‘.

Dit overzicht biedt een gedetailleerde weergave van welke verzekeraars orthomoleculaire therapie vergoeden en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Vaak hangt de vergoeding af van zaken zoals certificering van de therapeut en de specifieke aanvullende verzekering die u heeft gekozen. Om het overzicht te raadplegen, kunt u deze eenvoudig hier downloaden. Na het doornemen van dit document heeft u een duidelijker beeld van de mogelijkheden en kunt u een weloverwogen keuze maken over de inzet van orthomoleculaire therapie binnen uw gezondheidsregime.

Afvallen